Nass el ghiwane - Ya men jana

يا من جانا
يا شاطنِّي وْ شاغْل بالي
يا شاطني وْ عْييتْ نْداري
جيتيني بين لْوْقات
جيتي وَ الوقتْ حْماتْ
جيتي مْعَطَّل اللحظات
وَ اَشْنو هي لَحْياة يا شاطنِّي
قول لي عافاك آشْ يَجْرى يْلا صَرْتْ رْمادْكْ
راكْ جيتي ثاني تَشْعل نار، ما صدَّقْتْ طْفات يا شاطني
جيتي تشعل جمرة
كانت في القلب وْ بْردات
جيتي ثاني بين لُوقاتْ
يا شاطني و يا شاغل بالي
...
يا مَنْ جانا النار فْ قَلْبه تَلْهب أشرارْ
يا مَنْ جانا الظُّلْم فْ حالُه يَحْكي أسرارْ
عْليهْ الهَم كايْغَلْف رْموشْ وُ اشْفار
ليلْ المسكين كايْهَوَّس يا حُضَّار
همه مرشومْ كايْنوح يا لَقْدار
فْ لْسان كَلْمة وَحْدة..فْضْحْ الاشرار
شوفْ مِنْ حالي يا العالي ما نَجْبَرْ نقولْ ليكْ
يا مول التِّيسيرْ يا سيدي وْ سيدْ الناس
الهَمْ فْناني يا الغالي وْ ما نَجْبَرْ نقولْ ليك
صَوْت التكبير يا حبيبي ما بين الضْراسْ
عييت نْلالي يا العالي فْ رْحاب مْعاليكْ
الفَقْرْ شْقاني يا العالْمْ بِخْروجْ النَّمْلة من السَّاسْ

Télécharger GRATUITEMENT
Ya men jana de Nass el ghiwane
Liens commerciaux
Liens commerciaux